Błąd medyczny

Pojęcie błędu medycznego nie jest zdefiniowane przez ustawę. Przyjmuje się, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, położnej, pielęgniarki lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.W przypadku […]

wypadek w rolnictwie

Wypadek w rolnictwie

Zgodnie z prawem rolnicy (podobnie jak kierowcy pojazdów mechanicznych) są zobligowani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadanego gospodarstwa rolnego (OC rolników), z którego dochodzone jest odszkodowanie. Ubezpieczenie pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego, wyrządzone przez rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub pracowników gospodarstwa. Należy pamiętać, że każdy poszkodowany w wypadku przy […]

wypadek smiertelny

Wypadek śmiertelny

Rozumiemy doskonale, że cierpienia związane ze śmiercią bliskiej osoby jest nie do wycenienia. Oferujemy pomoc w uzyskaniu od zakładu ubezpieczeń odpowiedniej rekompensaty. Kto może ubiegać się odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, która zginęła w wyniku wypadku? współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, partner życiowy. Odszkodowanie jest należne w przypadku śmierci poszkodowanego, osobom, które wskutek jego […]

Wypadek przy pracy

W jaki sposób jest definiowany wypadek przy pracy? Wypadek w pracy to zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w efekcie którego doszło do urazu lub śmierci osoby wykonujące obowiązki związane z pracą. Dotyczy to zarówno sytuacji w których poszkodowany wykonywał obowiązki z polecenia pracodawcy, jak i te działania, które wykonywane były bez polecenia pracodawcy, ale w ramach […]

Uszczerbek na zdrowiu

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowań powypadkowych: Dla pasażerów i kierowców poszkodowanych, którzy ucierpieli w wyniku wypadku, ale nie byli jego sprawcami, Dla osób, które w wyniku wypadku doznały uszczerbku na zdrowiu (nie były sprawcami wypadku), Komu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie: Każdemu uczestnik ruchu drogowego, który był poszkodowany w wypadku, ale nie był jego sprawcą. Pasażerom sprawcy […]