Czy wiesz, że suma gwarancyjna w OC kierowcy to 5 mln?

Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych poniżej. w przypadku szkód na osobie  suma gwarancyjna wynosi 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego […]